LZMK

Filmska enciklopedija

A - Ž A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R Q S Š T U V W X Y Z Ž
pronađeno 278 natuknica

REPETICIJA
REPETICIJA, termin u film. proizvodnji — naziv za svaku (prvu i sve ponovljene) snimku istog → kadra. Svaki se kadar ... (An. Pet.)

REPORTAŽA, FILMSKA
REPORTAŽA, FILMSKA, vrsta dokum. filma izričite informativne namjene. U odnosu na epizode film. novosti (koje također ... (An. Pet.)

REPRODUKCIJA BOJÂ
REPRODUKCIJA BOJÂ. Reprodukcija bojâ u kolor-fotografiji je optimalna ako su boje što vjernije bojama snimljenog ... (Z. T. S)

REPRODUKTIVNA KINEMATOGRAFIJA
REPRODUKTIVNA KINEMATOGRAFIJA, zajednički naziv za → distribuciju i prikazivalaštvo, dvije osnovne kinemat. grane koje ... (Z. Sud.)

REPUBLIC PICTURES
REPUBLIC PICTURES, am. proizvodna kompanija nastala 1935. fuzijom 4 manja studija na inicijativu Herberta J. Yatesa ... (Red.)

RESNAIS, Alain
RESNAIS, Alain, franc. redatelj (Vannes, 3. VI 1922). Kao dječak snima amat. filmove, skuplja i proučava romane u ... (Pe. K.)

RESSNER, Dragan
RESSNER, Dragan, snimatelj (Sarajevo, 23. V 1934). Od 1951. profesionalno se bavi fotografijom; za radove iz oblasti ... (N. Sić.)

RETROSPEKCIJA
RETROSPEKCIJA, u filmu prikaz prethodne faze zbivanja, najčešće »vraćanje u prošlost junaka«. Može predstavljati ... (V. Pet.)

REV, Fernando
REV, Fernando (pr. ime F. Casado Arambillet), španj. filmski, kazališni i tv-glumac (La Coruña, 20. I 1917). Iz ugledne ... (Al. Pa.)

REVERBERACIJA
REVERBERACIJA, također ječnost, akustička pojava produženog trajanja zvuka i postupnog opadanja njegova intenziteta u ... (Z. Šc.)

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >