LZMK

Filmska enciklopedija

A - Ž A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R Q S Š T U V W X Y Z Ž
pronađeno 139 natuknica

NAKNADNA SINKRONIZACIJA
NAKNADNA SINKRONIZACIJA, također postsinkronizacija, u nas popularno i nahsinkronizacija (prema njem. ... (Z. Šc.)

NALDI, Nita
NALDI, Nita (pr. ime Anita Donna Dooley), am. filmska, kazališna i tv-glumica (New York, 1. IV 1899 — New York, 16. II ... (Đ. Pc.)

NALIS, Antun-Tonči
NALIS, Antun-Tonči, film. i tv-glumac (Zadar, 4. II 1911). Studirao pravo u Beogradu. Kao glumac započinje u jednoj ... (Mi. Bog.)

NAMJENSKI FILM
NAMJENSKI FILM, također primijenjeni film, naziv za svaki film koji jasno svjedoči o namjenskom karakteru (i u strogo ... (An. Pet.)

NANNUZZI, Armando
NANNUZZI, Armando, tal. snimatelj i redatelj (Rim, 21. IX 1925). Na filmu od 1941. kao asistent snimatelja (npr. A. ... (K. Mik.)

NANOVIĆ, Vojislav-Voja
NANOVIĆ, Vojislav-Voja, redatelj, scenarist i montažer (Skoplje, 12. VIII 1922 — Beograd, 10. VIII 1983). Prvoborac ... (Mo. I.)

NARACIJA
NARACIJA, također pripovijedanje, kazivanje, pričanje, u najširem određenju ono priopćenje (→ teorija komunikacija) ... (H. Tć.)

NARACIJA
NARACIJA, također komentar, govorni ili pisani iskaz koji se obraća gledatelju da bi ga vodio kroz film. izlaganje ... (H. Tć.)

NARATIVNA MONTAŽA
NARATIVNA MONTAŽA → MONTAŽA, Montažna kompozicija cijelog filma

NARATIVNI FILM
NARATIVNI FILM, također igrani film i fabularni film. 1. Film s fabularno komponiranim zbivanjem. — 2. Svaki film u ... (H. Tć.)

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >