LZMK

Filmska enciklopedija

A - Ž A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R Q S Š T U V W X Y Z Ž
pronađeno 85 natuknica

INTERPUNKCIJA
INTERPUNKCIJA → MONTAŽA, Montažne spone

INTERVALSKA KAMERA
INTERVALSKA KAMERA → KAMERA, Vrste kamera

INVERZIJA POKRETA
INVERZIJA POKRETA → OBRNUTI POKRET

IRAK
IRAK. Prije I svj. rata u Iraku nije bilo ni kaz. ni film. života. Tek 20-ih godina počinju se graditi kinematografi i ... (R. Sr.)

IRAN
IRAN. Već poč. XX st. dvorski fotograf Mirza Ebrahim Khan snima ceremonije na dvoru vladara. Skromna proizvodnja ... (R. Sr.)

IRELAND, John
IRELAND, John, am. filmski i kazališni glumac kan. podrijetla (Vancouver, British Columbia, 30. I 1914). U SAD od ... (Ni. Š.)

IRIS
IRIS → BLENDA

IRONS, Jeremy
IRONS, Jeremy, brit. glumac (Isle of Wight, 19. IX 1949). Školovanjem soc. radnik. Isprva zabavljač u londonskom West ... (An. Pet.)

IROS, Ernst
IROS, Ernst, njem. pisac i teoretičar filma (1885—1953). U Švicarskoj 1938. objavio knjigu Biće i dramaturgija filma ... (Du. S.)

IRSKA
IRSKA. Već od 1910. Kalem Company u gradu Killarneyu proizvodi nij. filmove, čiji uspjeh omogućuje početak opremanja ... (Mi. Šr.)

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9