LZMK

Filmska enciklopedija

A - Ž A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R Q S Š T U V W X Y Z Ž
pronađeno 274 natuknica

FILMOGRAF
FILMOGRAF, jugosl. filmski časopis; izlazi (tromjesečno) u Beogradu od 1976, a urednici su mu Božidar Zečević i Predrag ... (An. Pet.)

FILMOGRAFIJA
FILMOGRAFIJA, izvedenica od riječi bibliografija, popis filmova određenog sineasta, ili skupine sineastâ koji imaju ... (J. Ste.)

FILMOGRAFSKO
FILMOGRAFSKO, »sve što se može opaziti na sâmoj filmskoj vrpci«, kako kaže tvorac ovog termina É. Souriau. Na film. ... (Du. S.)

FILMOLOG
FILMOLOG, čovjek koji proučava film sa znanstvenih polazišta; u užem smislu proučavatelj koji prilazi filmu kao ... (Du. S.)

FILMOLOGIJA
FILMOLOGIJA. 1. Svako znanstveno zasnovano proučavanje filma. — 2. Prema određenju → G. Cohen-Séata, sintetička ... (Du. S.)

FILMOTEKA
FILMOTEKA, sistematizirana zbirka filmova. Za razliku od → kinoteke koja je prvenstveno arhiv film. kulturne baštine, ... (Z. Sud.)

FILMOTEKA 16
FILMOTEKA 16, film. radna organizacija za unapređivanje i primjenu uskog filma iz Zagreba. Osnovana je 1963, a gl. ... (D. Šva.)

FILMOTEKA POŁSKA
FILMOTEKA POŁSKA, osnovana u Varšavi 1946. kao drž. institucija pod nazivom Centralne Archiwum Filmowe sa zadatkom »da ... (V. Pog.)

FILMOVI CESTE
FILMOVI CESTE (engl. road films ili road movies), naziv za vrstu filmova koji su se počeli rasprostranjivati u SAD od ... (An. Pet.)

FILMOVI KATASTROFE
FILMOVI KATASTROFE (engl. disaster, films), uobičajeni naziv za vrstu filmova koja se rasprostranila poč. i sredinom ... (An. Pet.)

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >