LZMK

Filmska enciklopedija

A - Ž A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R Q S Š T U V W X Y Z Ž
pronađeno 5717 natuknica

ADORNO, Theodor Wiesengrund
ADORNO, Theodor Wiesengrund, njem. filozof, sociolog i estetičar (Frankfurt na Majni, 11. IX 1903 — Brig, Švicarska, 6. ... (Du. S.)

ADRIAFILM
ADRIAFILM, radna organizacija za proizvodnju i distribuciju filmova u Zagrebu. Osnovao ju je 1969. Jadran film u svrhu ... (Da. Mć.)

ADRIAN, Gilbert A.
ADRIAN, Gilbert A. (pr. ime Adrian Adolph Greenberg), am. kostimograf (Naugatuck, Connecticut, 3. III 1903 — Hollywood, ... (D. Zč.)

AFILMSKO
AFILMSKO, sve ono što postoji u ljudskom opažanju izvan filma, a nije određeno da se uključi u strukturu film. djela: ... (Du. S.)

AFRIĆ, Vjekoslav
AFRIĆ, Vjekoslav, glumac i redatelj (Hvar, 26. VIII 1906 — Split, 28. VII 1980). Po završetku Državne glumačke škole u ... (M. Hy.)

AFRIKA
AFRIKA. Afr. film počeo se razvijati potkraj 50-ih i poč. 60-ih godina, tj. od vremena kad su pojedine afr. zemlje — ... (R Sr.)

AGE i SCARPELLI
AGE i SCARPELLI (puna imena Agenore Incrocci i Furio Scarpelli), tal. scenaristi (Age: Brescia, 4. VII 1919; Scarpelli: ... (Da. Mć.)

AGEE, James
AGEE, James, am. pisac, scenarist i film. kritičar (Knoxville, Tennessee, 27. XI 1909 — New York, 16. V 1955). ... (D. Žč.)

AGEL, Henri
AGEL, Henri, franc. teoretičar i historičar filma (Pariz, 29. VIII 1911). Profesor grč. jezika i književnosti. Jedan od ... (Du. S.)

AGENT
AGENT, osoba koja samostalno ili putem registrirane organizacije posreduje u ime i za račun svog klijenta prigodom ... (Z. Sud.)

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|